تبلیغات
مذهبی - مطالب ابر امام علی (ع)

تاریخ : یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 | نویسنده : افشین
 عاقبت آرزوهای طولانی و دروغین

 آرزو داشتن در زندگی امری زشت و ناپسند نیست. بلکه حتی می تواند مفید و حرکت ساز باشد. انسانی که در زندگی خود آرزو و هدف داشته باشد و برای رسیدن به آن تلاش کند ، از تنبلی و سستی دوری می کند و حرکتی توِأم با پیشرفت خواهد داشت. اما باید توجه داشت که نوع آرزوها، معقول و ممکن باشد.

Image result for ‫آرزوهای طولانی و دور‬‎

داشتن آرزوهای طولانی و دروغین امری است که زندگی را برای انسان تلخ ساخته و آسیب های فراوانی را با خود به همراه دارد.

 امام علی (علیه السلام) در یکی از خطبه های نابش به مخاطبان خویش چنین فرمودند: "اى مردم! همانا بر شما از دو چیز مى ترسم : هوا پرستى و آرزوهاى طولانى . اما پیروى از خواهش نفس، انسان را از حق باز مى دارد، و آرزوهاى طولانى، آخرت را از یاد مى برد.
آگاه باشید ! که دنیا به سرعت به شما پشت كرده و از آن جز باقى مانده از ظرف آبى كه آن را خالى كرده باشند، نمانده است. بهوش باشید كه آخرت به سوى ما مى آید، دنیا و آخرت، هر یك فرزندانى دارند. بكوشید از فرزندان آخرت باشید، نه دنیا، زیرا در روز قیامت، هر فرزندى به پدر و مادر خویش باز مى گردد. امروز هنگام عمل است نه حسابرسى، و فردا روز حسابرسى است نه عمل".
 

Image result for ‫خطبه های نهج البلاغه‬‎


نتایج و پیامدهای منفی آرزوهای طولانی از دیدگاه مولای متقیان علی ( ع )


1 - بدرفتاری و بدی کرداری

 امام علی (علیه السلام)  فرموده اند : "كسى كه آرزوهایش طولانى است كردارش نیز ناپسند است".
دستیابی به آرزوهای طولانی و دروغین در بسیاری موارد ناممکن است و در برخی موارد نیز نیازمند آن است که انسان دست به هر اقدامی بزند. اقداماتی که با روح آدمی سازگاری ندارند و ناپسند هستند. این امر سبب می گردد انسان آخرت خویش را به بهایی بس اندک از دست دهد. در بسیاری موارد عواقبی دنیوی نیز دامنگیر او خواهد شد. انسان باید همواره توجه داشته باشد که در کنار تلاش برای رسیدن به آرزوها، انجام اعمال نیک را از یاد نبرد و فراموش نکند حقیقت زندگی چیست و به چه منظور پای در این سرای فانی نهاده است.

 در جایی دیگر از امام علی (علیه السلام) آمده است: "آگاه باشید! هم اكنون در روزگار آرزوهایید ، كه مرگ را در پى دارد، پس هر كس در ایام آرزوها، پیش از فرا رسیدن مرگ، عمل نیكو انجام دهد، بهرمند خواهد شد، و مرگ او را زیانى نمى رساند، و آن كس كه در روزهاى آرزوها، پیش از فرارسیدن مرگ كوتاهى كند، زیانكار و مرگ او زیانبار است، همانگونه كه به هنگام ترس و ناراحتى براى خدا عمل مى كنید، در روزگار خوشى و كامیابى نیز عمل كنید".

2 -  غفلت از مرگ

انسانی که تمام وقت خویش را صرف رسیدن به آرزوهای دور و دراز و واهی می نماید به تدریج گذر عمر و نزدیک شدن موعد رفتن را فراموش می کند. در نظر او مرگ بسیار دور است و فرصت ها بسیار. اما به ناگاه همه چیز را از دست رفته می بیند و بی آنکه به مطلوب دست یابد بار سفر بسته و از دنیا کوچ می کند.

Image result for ‫غفلت از مرگ‬‎

امام علی (علیه السلام) چه زیبا این صحنه را توصیف کرده و می فرمایند: "نشانه عبرت انگیز بودن دنیا، آن است كه، آدمى پس از تلاش و انتظار تا مى رود که به آرزوهایش برسد، ناگهان مرگ او فرا رسیده ، امیدش را قطع مى كند، نه به آرزو رسیده، و نه آنچه را آرزو داشته باقى مى ماند. سبحان الله! شادى دنیا چه فریبنده و سیراب شدن از آن، چه تشنگى زاست !".
 
در کلامی دیگر از آن امام (علیه السلام) آمده است: "آن كس كه بی مهابا در پى آرزوى خویش می تازد، زود باشد که مرگ او را از پاى در آورد".

3 - کوردلی

آرزوهای طولانی سبب می گردد تا چشم انسان بر روی حقایق بسته شود و بصیرت از او دور گردد. چنین فردی بصیرت را از دست داده و درک صحیح از زندگی نخواهد داشت. او جز به آرزویش نمی اندیشد و جز برای آن تلاش نمی کند. چنین انسانی از یاد خواهد برد که خدا در عالم چه جایگاهی دارد و بی اذن و اراده او برگی به زمین نخواهد افتاد. اوست که روزی رسان است و همراهی او در هر قدمی می تواند زمینه ساز موفقیت های بزرگ و رسیدن به آمال باشد. بی بصیرتی یکی از بزرگ ترین آفاتی است که ممکن است گریبان گیر چنین افرادی شود.

 چنانچه مولا و مقتدایمان فرموده اند: " آرزوها چشم بصیرت را كور مى كند، و آنچه که روزى و قسمت هر كسى باشد بى جستجو خواهد رسید".


منبع : کاروک - tebyan.net

برچسب ها: آرزوهای طولانی، نهج البلاغه، امام علی (ع)، غفلت از مرگ، کوردلی،